Amb visita al MNAC per tal d’estudiar les obres de Zurbarán i de Ribera

Es tracta d’un curs de curta durada on viatjarem al Barroc, per tal d’entendre el seu moviment artístic i aplicar-lo en una Visió actual. Dirigit per Ingrid García-Moya

La llum apareix en el Barroc amb una missió, escenificar i amb això potenciar el missatge del drama i la mística en els països catòlics i el quotidià en els Països Baixos.
En l’actualitat, ja des del segle XX i abans, la llum ja no es contempla com a prioritat per transmetre en la pintura, però si passa a ser rellevant en el Cinema i en la fotografia.
Tornem a agafar aquella llum del Barroc i mirem d’introduir-la de nou en l’Art pictòric.
Per tal d’entendre la seva rellevància, farem un passeig pel MNAC. Entre les obres escollides estudiarem el “Sant Francesc d’Asis” de Zurbaran i el “Martiri de San Bartolomé” de Josep Ribera.
Del primer, veurem com la llum escenifica el silenci contingut, aquell silenci místic de pau; i del segon, com la llum interpel·la el dolor i el sacrifici. De tots dos farem una traducció formal i temàtica actual!

1r. OBJECTIU
Entendre la llum com a missatge escènic en el Barroc i aplicar-la en l’art d’ara.

2. MÈTODE
Per arribar a tal objectiu, anirem al MNAC i farem una visita al Barroc i la seva aportació escènica.
Les obres escollides són: “Sant Francesc d’Asis” i “El martiri de Sant Bartolomé”.

• Una Visió a la llum mística

• Una Visió a la llum dramàtica

Farem un estudi de cada obra i les traduirem formal i temàticament en una expressió pictòrica actual.
Agafarem temes actuals i els hi donarem aquesta visió de llum escènica Barroca.

1r PAS:
Anar al MNAC a visitar les obres del Barroc i enfocar-nos en les dues escollides. Farem una introducció a la història del context de les obres i un estudi tècnic d’elles. Traurem conclusions des d’una visió actual. Amb tècniques de dibuix farem estudis de les obres en el mateix museu, per després elaborar en el taller de SANTLLUC, de forma més Pictòrica i amb tècniques mixtes; ja que volem aconseguir una llum escènica en una visió actual, aplicat en temes d’actualitat.

4. COMPETÈNCIES
Cal tenir un nivell mínim del dibuix i pintura.

5. PÚBLIC A QUI VA DIRIGIT
Gent de totes les edats interessada per la història de l’Art i per la notícia d’actualitat, amb una visió humanística.

6. LOGÍSTICA DEL CURS
El curs serà d’una durada de 5 sessions de 3 hores cada una.
• 1a sessió: visita al museu, introducció al Barroc i estudi pictòric de les obres escollides amb apunts i estudis pràctics.

• 2a sessió: des de Santlluc exposarem la informació i l’estudi de cada una de les obres, i debatrem tots junts com aportar personalment aquesta llum escènica del Barroc en un tema propi i actual.

• 3a, 4a i 5a sessió: portar a la pràctica dues obres: la primera la llum escènica des del silenci i mística, i la segona des del dramatisme.

7. MATERIAL

• Llapis: HB, 2B, 4B, 6B
• Carbonets de diferents gruixos
• Tintes xineses
• Acrílics
• Olis
• Fotos de premsa o personals
• Bloc din A 4 o 5
• Rotlle de cartolina, o tela senzilla (però preparada)

Duració: 5 sessions de 3 hores

Dates i horaris: divendres matí de 10h a 13h

Inici divendres 16, 23 i 30 d’abril i el 7 i 14 de maig.

Preu: 100 € socis / 150 € no socis

Professora: Ingrid García-Moya

 

Apunta’t a santlluc@santlluc.cat o al telf. +34 93 302 45 79