Aquest taller té com a objectiu principal iniciar a l’alumne en el món del gravat a partir de la tècnica de l’aiguafort on el virtuosisme del dibuix es potencia.

Ens familiaritzarem en els processos de l’espai del taller i en les eines que intervenen en la fabricació de la matriu i la impressió de l’estampa sobre paper que són comuns a moltes altres tècniques de gravat i estampació.

L’aiguafort és el procediment de gravat en què sobre una planxa metàl·lica coberta per una fina capa de vernís protector es dibuixa amb una punta metàl·lica. Al dibuixar el metall queda exposat i a l’introduir-lo en un bany mordent, o aiguafort, es produeix la corrosió del metall a les zones dibuixades creant uns solcs que són els que configuraran la imatge i és on queda retinguda la tinta.

El gravat a l’aiguafort va aparèixer a Alemanya i a Itàlia a principis del segle XVI com a alternativa més ràpida i menys exigent que el gravat a burí i Rembrandt serà el seu màxim exponent.

Adquisició de competències:

L’objectiu principal és que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per poder treballar de forma autònoma al taller de gravat iniciant-se en la tècnica del gravat calcogràfic a l’aiguafort, fet que li facilitarà també l’aprenentatge i pràctica d’altres tècniques menys complexes.

Públic objectiu:

El taller està dirigit a totes les persones amb interès i sensibilitat per l’obra gràfica en general, tinguin o no coneixements bàsics de gravat.

Horari: 10:00 a 13:00h

Dates:  Dimarts del 20 de setembre al 29 de novembre // 10 sessions.

Preu: Soci 220€  // No Soci 340€

Inscripcions al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79