Professora del curs: Neus Colet

Descripció

Aquesta tècnica permet aconseguir diferents efectes tonals molt pictòrics i amb relleu gràcies a que la superfície de la placa de col·lagrafia pot resultar altament texturada i deixa molt de camp a l’experimentació.

Les tècniques additives o Collagraph és un procés de gravat en el qual s’apliquen materials de textures diferents a una superfície rígida com cartró o fusta. La paraula té el seu origen en la paraula grega Koll o kolla, que significa cola i graph del gràfic, és a dir, l’activitat de dibuix.

La placa de gravat habitualment s’entinta en vuit amb una brotxa. La matriu és el collage resultant dels diversos materials que s’hi han aplicat. L’estampa s’obté imprimint amb la premsa (tòrcul) sobre paper, substituint els feltres per espuma compacta. Aquesta impressió resultant s’anomena col·lagrafia. Es poden utilitzar substàncies com el carbur de silici, mèdiums acrílics, vernissos, paper de vidre, plàstic de bombolles, cordes, fulles i herbes etc., en la creació de la placa de col·lagrafia.

Objectius principals

Aquest curs té com a objectiu principal que l’alumne s’introdueixi en el món del gravat a través de les tècniques additives, fabricació de les matrius i la seva estampació, així com els processos del taller que són comuns a la majoria de les diferents tècniques d’estampació.

Adquisició de competències

Un altre objectiu del curs és que l’alumne conegui el funcionament del taller de gravat de Sant Lluc perquè hi pugui treballar de forma autònoma i respectant les instal·lacions.

Públic objectiu

El taller està dirigit a totes les persones que tinguin interès i sensibilitat per l’obra gràfica en general, que tinguin coneixements bàsics de gravat.

Nivell: MIG/AVANÇADA

Breu descripció del trimestre

3R TRIMESTRE

En aquest trimestre experimentarem amb la superposició de dues planxes, cosa que ens permetrà treballar amb dos colors (un per planxa) per aconseguir la imatge final amb un cromatisme més ric.

EL TALLER

Les parts del taller.

Zones netes i zones “brutes”.

Com utilitzar el taller.

ELS MATERIALS QUE TENIM A MÀ I QUE PODEM RECICLAR

Suports porosos: cartó, fullola o aglomerats de densitat mitjana (dm)

Suports no porosos: cartons plastificats, acetats, melamines i altres suports sintètics

Línia a partir incisions amb gúbies i talladors

Consolidacions amb vernís a l’aigua

Segellat i protecció de materials adherits amb goma laca

Valors tonals amb punta seca i ratllats amb diferents eines

Valors tonals sobre materials porosos adherits amb adhesius com el paper de seda i experimentació amb: bases líquides, bases cremoses i materials granejats

Altres materials adhesius: cintes de papers o plàstiques de diferents textures

PREPARACIÓ DEL PROJECTE I LA MATRIU

El motiu i el traspàs de la imatge a la planxa.

Preparació de les matrius. Materials i eines bàsiques.

Treballar amb seguretat i neteja de la zona de treball.

L’ESTAMPACIÓ DE LA MATRIU

Preparació del paper.

Materials i eines bàsiques.

INTERVENCIONS A L’ESTAMPACIÓ

Reserves

Collage

Entintat a la poupée

Sobreimpressions amb dues o més matrius

Estampació amb matrius puzle

L’ENTINTAT

Materials i eines bàsiques.

Preparació de la zona de treball.

Preparació de la tinta i com manipular les eines.

Estampació en negre i en color

Neteja de la zona de treball i de les eines.

LA IMPRESSIÓ

Preparació de la pressió de la premsa.

Plantilles i registres

Materials i eines bàsiques.

Assecat i planxat de l’estampa.

JUSTIFICACIÓ DE LES ESTAMPES

Revisió de l’edició, numeració, justificació i presentació.

Conservació de les estampes i les planxes

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE

Pinzells d’estergit de Ø2 cm o pinzell (rodó n. 20) de pèl dur de drogueria

Teixit de forro (polièster)

Pinzells i paletines per aplicar els vernissos a les planxes

Espàtules i rasquetes

Bloc per notes

Estris per escriure i dibuixar

1 Acetat DINA3

Paper de seda

Tisores i/o tallador

Carpeta DINA3

guants de làtex

davantal amb butxaca o bata

caixa de sabates o de plàstic per guardar els estris de l’alumne

Paper de gravat Superalfa de 280 grams de 56×76 (2 o tres fulls)

 

Horari:

Tots els dimarts de 10 h a 13 h (espai gravat) del 13 d’abril al 15 de juny.

Preu:

175€ Socis

295€ no Socis

Inscripció prèvia a santlluc@santlluc.cat o al telf. 93 302 45 79

Aquest trimestre es visitarà el fons d’obra gràfica de la Fundació Miró.