Amb Montse Cufí

L’objectiu d’aquest taller és aprendre i/o perfeccionar la representació/interpretació  del cos humà en fang. A partir d’un/una model es treballa l’encaix, el volum i les proporcions.

En el taller també es plantegen diferents exercicis on es treballa l’anatomia, donant-li  especial importància al retrat, al tors i les mans.

L’objectiu del taller és aprendre/perfeccionar a modelar la figura humana.

A partir d’un/a model treballarem l’encaix, el volum, les proporcions, la composició i aprendrem petites nocions d’anatomia.

Respectant el nivell de cada alumne i deixant lloc a la creativitat en tot moment, ens endinsarem en la figura humana a través de petits esbossos per acabar creant una escultura a tot detall.

El curs consta de 10 sessions i està dividit en dos parts:

1ra part (3 sessions) Apunts de fang al natural (esbossos)

  Apunts ràpids (10/15min) Contemplar el cos humà com un volum en l’espai i aprendre a encaixar la pose.

  Apunts de 1h en els que podem treballar també les proporcions.

  1 apunt de 3h (sessió completa) per treballar bé l’encaix, les proporcions i una mica d’anatomia

2ona part (7sessions) Pose fixa. Triarem una pose fixa per anar treballar durant totes les sessions. Aquesta part ens permet treballar el muntatge d’una escultura, l’encaix, les proporcions, la composició i entendre una mica l’anatomia.

Li dedicarem especial atenció a les mans, als peus i si ho permet la pose al retrat.

Objectius del curs:

Aprendre a modelar el cos humà i les seves parts, desenvolupant els coneixements, les capacitats i les habilitats per crear una escultura a partir d’un model.

Interpretar i representar la figura humana amb el llenguatge plàstic que ens atorga el fang.

Aprendre petites nocions d’anatomia.

Adquisició de competències:

Entendre el cos humà en tota la seva grandesa.

Interpretar i representar la figura humana amb un llenguatge plàstic.

Desenvolupar coneixements, capacitats i habilitats del llenguatge escultòric.

Tots els alumnes treballaran en les seves peces i cada alumne podrà adaptar els exercicis al seu nivell. (novell i/o avançat)

No es requereix un nivell específic, és un taller adaptat personalment a les capacitats i coneixements de cadascú.

Material: Fang refractari / Eines de modelat

Horari: Dimecres de 17:00 a 20:00hs

Dates: Del 6 octubre al 8 de diciembre / 6 sessions 2hs cada una.

Nivell: Iniciació

Grup: 12 alumnes (segons aforament)

Espai: Sala Escultura

Preu: Soci 240€  // No Soci 300€

Inscripcions a partir de setembre al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79