Dirigit per Óscar Sanchís

El curs ens ajudarà a descobrir l’essència de l’aquarel·la. Com conduir el pigment a partir de fer-lo córrer amb aigua. Donarem especial rellevància a la síntesi per tal que amb poques pinzellades obtinguem una resolució simple del tema.

L’aquarel·la és una tècnica molt sovint titllada de difícil. No podem negar que té la seva dificultat, però en aquest curs intentaré transmetre-us prou coneixements perquè us animeu a experimentar. Cal saber plantejar el tema a partir d’una visió abstracta del conjunt. Farem algunes pràctiques que ens ajudin a fer el salt. Pràctiques, també, que ens ajudaran a precisar el valor tonal del color. Mètodes per tal de veure el motiu des de diferents punts de vista i poder fer un estudi més o menys acurat. Tractarem de descobrir errors comuns o més habituals que ens perjudiquen a l’hora de pintar.

Objectius del curs:

Saber sintetitzar o abstreure. Controlar la càrrega d’aigua. Preparació adequada del color necessari per a aquell instant. Agafar seguretat amb la tècnica.

Adquisició de competències:

Amb aquest curs aconseguiràs el domini de la tècnica. Conèixer els límits i el què no és convenient fer amb l’aquarel·la.

Púbic objectiu:

El curs va dirigit a tots els qui vulguin descobrir-se en aquest medi tècnic de l’aquarel·la. És per a qualsevol edat. Acostumo a adaptar les explicacions al nivell de cada cursetista.

Horari: Dilluns de 17.30h a 20.30h del 19 d’abril al 28 de juny

Preu:

175€ Socis

295 € no Socis