Modela un cos a partir de la fotografía

Reproduir amb volum allò que hem observat i documentat amb el dibuix o fotografies. 

Pas de les dues dimensions a les tres dimensions a partir del modelat, reinterpreta els teus apunts i fotografies per crear peces. 

  • Observar i representar el cos humà. 
  • Aprendre i/o millorar la tècnica del modelat. 
  • Habilitats visuals, manuals i analítiques. 

www.eulaliamoner.com

Material:

Llibreta d’apunts (fulls blancs) per prendre apunts. Argila vermella, es pot treballar amb refractari. 

Abans de començar es plantejarà l’objecte a treballar.

1/1/2020
PÚBLICO OBJETIVO:

A tots els públics, sense experiència en el modelat.

HORARIO:

Dijous de 17:30 a 20:30h

FECHAS:

Del 19 d'octubre / 10 sessions / 30h

PRECIO:

soci: 220€ / no soci: 340€

Volver al listado