EL INFERN DE DANTE COM A TEMA

Coneixement pormenoritzat de la temàtica. s’explicarà cadascú dels pecats i cercles infernals, un per cada classe, explicant les bases dels personatges i el seu significat.

Un cop entès els personatge i el seu propòsit a l’obra coral, intentarem en cada classe traduir-la plàsticament, tant amb tècniques de dibuix com a tractament final, sigui aquest dibuix, tinta, aquarel·la, oli, mixta, etc.

Estudis creatius de l’entorn infernal adequant-lo a l’estètica contemporània.

Les ultimes cinc classes seran enterament practiques un cop entès tot el complex mon de l’infern de Dante.

La importantíssima teoria del contrapàs Dantià.

temes a desenvolupar:

Primer Cercle -Llimb dels indecisos, Segon cercle  -Els luxuriosos

Aquí comença el veritable infern:

Tercer cercle - Els golafres Cercle

quart - Avars i Pròdigs

Cinquè cercle - Els iracunds i els

El sisè cercle està tancat dins dels alts murs de la ciutat de Dite, paraula que en la mitologia és homònima de Plutó. Setè cercle - Els Violents

Son els violents, dividits en tres grups:

• Primer anell o cercle menor - Els homicides[

• Segon anell o cercle menor - Els suïcides i malbaratadors

• Tercer anell o cercle menor - els blasfems, sodomites i usurers

Vuitè Cercle - Els fraudulents Malebolge

• Primera fossa - Els alcavots i els seductors

• Segona fossa- Els aduladors i els llagoters

• Tercera Fossa - Els simoníacs

• Quarta Fossa - Els mags i els endevins

• Cinquena Fossa - Els Estafadors

• Sisena Fossa - Els Hipòcrites

• Setena Fossa - Els lladres

• Vuitena Fossa - Els Consellers fraudulents

• Novena Fossa - Els Sembradors de discòrdia 

• Desena Fossa - Els falsificadors

Novè cercle - Traïció

• Primera zona - La Caïna

• Segona àrea - Antenora

• Tercera zona - Tolomea

• Quarta zona - Judeca

 

El curs explicarà una part teòrica-poètica per entendre la narrativa i extreure els punts mes importants de la obra de l’infern Després una part d’ajustament i preparació en esbossos dels personatges o cercles a triar darrerament un cop triat personatge ii temàtica, es procedirà a fer l’obra triada.

1/1/2020
Volver al listado