Descobrir la bellesa de la figura humana analitzant l’anatomia, el comportament i funcionament de les estructures del nostre cos a partir del model en viu.  

En aquest taller començarem per les bases del dibuix per tal d’arribar a l’objectiu principal del taller: dibuixar el cos humà. A partir de les tècniques bàsiques com el llapis, el carbonet, les cretes, la tinta xina, etc. que ens permetin entrar en el coneixement de la línia, el volum, la llum i l’ombra. És molt important tractar per separat l’estudi del cap, les mans i els peus. 

Adquisició de competències:

L’alumne en aquest taller aprendrà des del primer dia que la figura humana parteix d’una estructura que és l’esquelet, sense ell no podríem fer cap moviment ni tenir equilibri. Aprendrà les proporcions bàsiques que formen el cos i el retrat. 

L’alumne adquirirà un coneixement de la línia (traç i traç continu) i del volum amb tècniques bàsiques com: llapis, bolígraf, pilot, cretes, carbonet i tinta xina. 

Objectius:

Pels que estan a un primer nivell  

L’objectiu principal d’aquest primer trimestre és arribar a l’anàlisi de la forma. És el primer pas per anar més enllà del cos i de la forma. 

Pels que estan a un segon nivell 

Si l’alumne te adquirit aquest nivell podrà dins del curs anar un punt més enllà de la forma. Anar a trobar l’emoció a través d’adquirir coneixement de l’atmosfera i aconseguir que el dibuix traspassi el concepte d’estudi. 

Objectius concrets:

  • Aprendre i entendre l’estructura i l’anatomia del cos humà i les seves proporcions; gràcies a elles podem donar-li al cos tota una capacitat expressiva.  
  • Coneixement de la línia, com aquesta pot configurar el volum i la forma a través del TRAÇ I TRAÇ CONTINU amb llapis, bolígraf, pilot i ploma de dibuix. 
  • Coneixement del volum i l’estudi de la llum i l’ombra amb tècniques com: el llapis, carbonet, cretes, tinta xina i aquarel·la. 
  • Descobrir altres suports com tela i fusta. 

Públic al que va dirigit:

Gent de totes les edats que vulgui descobrir que el dibuix del cos humà no és una eina per arribar a altres arts més elaborades, sinó que per si mateix ja és un obra major capaç de transmetre i emocionar-nos!   

Es requereix un mínim de coneixement del dibuix. 

Horari: 17:30 a 20:30h

Dates:  Dilluns del 3 d’octubre al 19 de desembre // 10 sessions.

Preu: Socios 220€  // No Socios 340€

Inscripcions al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79