Dirigit per Ingrid García-Moya Mas

3r TRIMESTRE

El dibuix de la FIGURA HUMANA: la composició i el moviment.

LA FIGURA HUMANA COM UN ELEMENT NARRATIU

En aquest últim trimestre entrem de ple en el seu paper compositiu, per tal de narrar un contingut, una historia. No veurem la figura només com un element estètic, sinó també en la seva capacitat narrativa tal i com mestres de la historia de l’art han fet ús d’ella.

Per tal d’aconseguir tal coneixement, estudiarem la vestimenta, color i forma; com col·locar la figura i plans d’enfocar.

El color serà un element molt participatiu com element clau en la composició.

I per últim, gaudirem del moviment, portarem la dansa a SANTLLUC  i anirem a dibuixar en escoles de dansa.

Dibuix de tècnica mixta

OBJECTIUS:

No podem acabar un curs de figura humana sense tractar l’estudi del moviment, el moviment constant, la composició com element narratiu, i com analitzar i comprendre la vestimenta, tipus de teixit, i com participa en la figura com element estètic i cromàtic.

L’objectiu d’aquest curs és arribar a comprendre la composició com a fi  narratiu, per tant, la vestimenta serà també clau. Aprendrem a captar el moviment constant, partint del model que tenim davant.

La finalitat serà adquirir la capacitat de transmetre amb un estil propi.

COMPETÈNCIES:

Cal tenir un nivell mínim de dibuix.

PÚBLIC OBJECTIU:

Gent de totes les edats amb ganes de donar un nou sentit al dibuix de la figura humana.

MÈTODE:

1r pas del mètode: ENTENDRE EL VALOR DE LA COMPOSICIÓ

La composició

Entendre la COMPOSICIÓ i com afecta aquesta al resultat final per tal de crear un discurs, una història a través de la figura humana. Per tal d’aconseguir els objectius treballarem amb diferents tipus de suports i mides; com tècniques diverses del dibuix i de color, siguint seques o bé a l’aigua, així com: cretes, pastels, retoladors, aquarel·les, etc. Per tal d’extrapolar al màxim el discurs de l’obra.

El  color serà un element clau i participatiu en l’objectiu. Així com la Llum i l’ombra i els Plans.

Dibuixos a llapis i carbonet

Com construir una història partint del cos humà, i quins factors ens acompanyen com elements narratius que contribueixen a crear una obra.

Grafit i ceres de color

2n pas del mètode:ESTUDIAR LA VESTIMENTA COM ELEMENT COMPOSITIU

La vestimenta

La vestimenta forma part del caràcter i de la personalitat del model que tenim davant; això configura una part d’emocions i sentiments. És un element important a tenir en comte, per la composició cromàtica i estètica. També, és important aprendre a diferenciar els diferents tipus de teixits. Tal i com apendre a veure quin cos tenim a sota.

La seva plasticitat contribueix a l’estètica del dibuix i, de vegades, configura part de la narració.

Color i forma: Entendre el tipus de teixit.

Dibuix a llapis de colors
Egon Shiele

3r pas del mètode: SIMPLIFICAR I CAPTAR EL MOVIMENT CONSTANT

El moviment

(El cos i la dansa)

Estudiarem el cos en moviment constant. Com es pot arribar a la síntesis, sense perdre expressivitat. Per això, entrarem poc a poc en el moviment, portarem la dansa a SANTLLUC i anirem a dibuixar a escoles de Dansa. Estudiarem quins són els materials per arribar al propòsit.

Dibuix a aquarel·la i tinta xina
Dibuix a pilot
Escola de dansa

LOGÍSTICA DEL CURS:

 • El curs serà màxim de 10 persones, mantenint les distàncies i mesures de seguretat.
 • 3 hores setmanals en un sol dia. De 10 sessions.
 • Dilluns i Dimecres tarda de 17.30h – 20.30h.
 • Cada dia es comentarà la feina feta, compartint el procés que ha fet cadascú.
 • Les classes són molt participatives, una manera de créixer artísticament és comentar la feina feta diàriament.
 • Alguna visita a museus, exposicions temporals.
 • Avaluarem el procés del curs.

Les classes seran en grup reduït, amb un seguiment molt personalitzat; per tal d’ajudar a assolir l’objectiu buscat: trobar un estil propi.

Sempre partint del model viu, així com també, de visites a museus i projeccions.

MATERIALS:

 • Carbonets
 • Llapis
 • Bloc DinA2, tècnica mixta
 • Rotlle paper
 • Tinta Xinesa
 • Aquarel·la
 • Anilines
 • Cretes i Pastels
 • Retoladors
 • Pinzells rodons i plans, números 8, 12, 16, 20 i 24; de pèl sintètic
 • Recipient per l’aigua i Recipient pels colors
 • Fustes

CONCLUSIÓ DEL CURS

Descobrir que el dibuix del cos humà no és un eina per arribar a altres arts més elaborades, sinó que per si mateix ja és un obra major capaç de transmetre i emocionar-nos. 


Shane Wolf
Carbonet premsat, llapis, sanguina i tiza sobre fons de preparació acrílica

Horari: Dilluns o Dimecres de 17:30 a 20:30h

Dates: Del 25 de abril al 4 de juliol (dilluns) Del 20 de abril al 22 de juny (dimecres) / 10 sessions.

Nivell: Iniciació

Grup: 10 alumnes

Espai: Pati cobert

Preu: Soci 240 €  // No Soci 300 €

Inscripcions a partir de gener al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79