Es treballarà la tècnica del fotograma, la obtenció d’imatges directament sobre el paper per efecte de la llum, opacitats i latències.  

En una sola sessió amb pocs participants, es tractaran les possibilitats d’aquesta tècnica d’obtenció d’originals fotogràfics en paper. Es tractarà el tema de l’exposició de llum, el processat químic i les maneres d’obtenir imatges positives. 

Objectius:

  • Comprensió dels principis físics i químics que impliquen aquesta tècnica per a, posteriorment, aplicar-hi el concepte  (o combinació de conceptes) que l’autor vol treballar.  
  • Apreciació del fotograma com a una tècnica fotogràfica amb un gran potencial expressiu.  
  • Ampliar les possibilitats creatives amb aquesta tècnica aparentment senzilla.  

Adquisició de competències

  • Entendre el potencial d’aquesta tècnica d’experimentació fotogràfica i, per extensió, de les altres tècniques alternatives. Saber avaluar els resultats. Saber descartar imatges. 

Públic objectiu:

  • Tot aquell públic interessat/da en la fotografia analògica i els seus processos alternatius. No cal experiència prèvia, serveix també com a primer contacte amb el laboratori.  

Horari: 16 a 19h.

Dates:  Dimarts 27 de setembre

Grup: Per les característiques del laboratori de fotografia, el número màxim d’apuntats per sessió és de 3 participants.  

Preu: Soci 60€  // No Soci 90€

Inscripcions al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79