Modelar el cos humà amb fang

Amb Eulalia Moner

Reproduir el cos humà amb la tècnica del modelat

Com reproduir el cos humà a partir de la informació que hem buscat o elaborat.

Fonaments basics del material com treballar lo i amb que.

Conèixer els punts més importants de l’anatomia humana.

Tècniques de modelat.

Observar, representar i experimentar (presa de mesures, dibuixar, modelar, escalar, obtenir sensacions)

Aprendre i/o millorar la tècnica del modelat i la representació del cos

Habilitats visuals, manuals i analítiques.

 

www.eulaliamoner.com

Material :

Llibreta d’apunts (fulls blancs) per prendre apunts. Argila vermella, es pot treballar amb refractari. 

Abans de començar es plantejarà l’objecte a treballar .

1/1/2020
PÚBLIC OBJECTIU:

A tots els públics, sense experiència en el modelat.

HORARI:

Dijous de 17:30 a 20:30h

DATES:

Del 18 de gener al 21 de març / 10 sessions / 30h

PREU:

soci: 220€ / no soci: 340€

Tornar al llistat