Programació

EL MODEL ABSENT: OBRES DE LA COL·LECCIÓ DEL MACBA

Amb aquesta selecció d'obres de la col·lecció del MACBA es recupera el tema del model des d'una nova perspectiva.  

La intenció de la tria va ser la de convidar a l'espectador a interrogar-se sobre els paràmetres i els límits de la representació utilitzant una imatge aparentment incompleta. 

En tots els casos l'obra funciona com una escenificació on hi manca l'element principal. Amb aquesta operació s'aconsegueix fer perceptible una absència, fer de l'absència una qualitat d'allò present.  

El recurs de l’el·lipsi, l’element comú a totes les peces, funciona com a detonant d'atenció. El model ha desaparegut físicament; però a partir del seu rastre, els seus atributs o l'espai que ocupava, aquesta figura, ara invisible, continua sent el centre de la imatge. La seva presència resta implícita.

Artistes:

Ignasi Aballí, Hans-Peter Feldmann, Peter Friedl, Félix González-Torres, Juan Muñoz i Valeska Soares

Comissaris: 

Lúa Coderch i Dario Reina

Col·laboracions:

MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya

 CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat