Programació

PASCAL COMELADE / JEAN LLOVERAS

CERET / BARCELONA

Al mes de febrer de 2009 vam inaugurar el Palau Mercader, amb l’exposició “Ceret- Barcelona. El Museu d’Art Modern de Ceret”. Es tractava de presentar una sèrie d’obres cabdals de l’avantguarda de primers de segle en un museu i una població catalana de l’altra banda dels Pirineus. En el fons no es tractava tan sols d’una exposició inaugural, tenia unes connotacions que anaven més enllà. El Cercle volia establir vincles, possiblement també ser la primera institució catalana que feia un homenatge a la vila de Ceret que va acollir a uns artistes i a unes persones que havien fet molt per la cultura i l’art del nostre país.

En el transcurs d’aquest any hem pensat molt en aquest lligam amb el Museu de Ceret, hem seguit la programació intentant de trobar la continuació d’aquella col·laboració inicial. L’hem trobada amb aquesta exposició que avui presentem: Pascal Comelade i Jean Lloveras un músic i un escultor que han estat presentats al MAMC fins fa pocs dies.

Pascal Comelade, més que músic, “homenot”?... personatge?... Presentem el seu món, les seves idees, els instruments que utilitza, coneixem els seus amics i les fonts de les seves obres. El que presentem és el fruit de la “rauxa pausada” i també d’una idea de país de vegades utòpic, imaginari, que ell vol que sigui real.

Jean Lloveras escultor a l’aire lliure, en un paisatge envoltat de muntanyes, treballant el ferro, creant des de la terra uns éssers o unes carcasses que recorden el mar proper. Un cop més el nostre patí cobert ens permet de presentar aquestes escultures grans i potents.

Comissària: 

Joséphine Matamoros,  Directora Museu d’Art Modern de Ceret

Col·laboració: 

MUSEU D’ART MODERN DE CERET

Universitat Internacional de CatalunyaCERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat