Programació
Futures
24 d'abril del 2019

SESSIÓ ESPECIAL APUNTS ESCULTURA
amb jaume vallverdú

27 d'abril del 2019

SESSIÓ ESPECIAL DISSABTES DE DIBUIX
amb marina tsartsara

06 de maig del 2019

FOTOTERTÚLIA
parlem d'estereostocòpia? a càrrec de miquel planchart

CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADER • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat