1. Els bàsics
El dibuix del cos humà

Ingrid García-Moya

La part més emocional del cos i del retrat

Fent ús del model al natural, i explorant diferents referents de la historia de l’art, comprovarem com el cos humà pot esdevenir un punt de partida per submergir-nos en el nostre món més emocional a través de sentiments com el dolor, l’alegria, la ràbia, la tristesa, entre d’altres.

És per aquest motiu que serà important iniciar-nos en l’estudi del color dins del món del dibuix , així com en l’estudi de les mans.

Incorporació del color com un element més

Aprendrem a fer ús de la incorporació de diverses tècniques de color, tant seques com a l’aigua, amb diferents mides i suports, per tal d’extrapolar al màxim les emocions.

El moviment constant

El cos en moviment constant. Anirem a dibuixar a escoles de dansa clàssica i experimental.

Explorarem tota la capacitat emocional que té el dibuix de la figura humana. 

Les classes seran amb grup, però amb un seguiment molt personalitzat.


Dimecres de 18 a 21 h

Del 16 de gener al 20 de març 2019 (10 sessions)

320* € / 260* € menors de 35 anys / 200 € socis

*Inclou la quota de soci

Inscripcions: 

Tel. 93 302 45 79 

e-mail: santlluc@santlluc.cat

CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADER • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat